Beste patiënten, ouder(s) en/of verzorger(s),

 

Er is wereldwijd sprake van een pandemie van besmetting met het coronavirus. De essentie van de Nederlandse aanpak is om het virus maximaal te controleren waarbij kwetsbare groepen worden beschermd.

Wij zijn sinds 28 april aangepast open gaan voor reguliere patiëntenzorg. Het beleid dat we volgen is dat we alleen mensen in de praktijk toelaten waarvan we met vrij grote zekerheid weten dat ze gezond zijn. Tevens spreiden we de hoeveelheid bezoek aan de praktijk zodat 1.5 meter afstand houden mogelijk is.

Mocht er de komende tijd iets wijzigen in uw gezondheid en u op één van de volgende vragen ‘ja’ antwoordt dan verzoeken wij u om de afspraak kosteloos te annuleren.

 • Heeft u of iemand met wie u in nauw contact staat één of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn,
  benauwdheid, koorts (meer dan 38⁰C)?
 • Heeft u corona? Of heeft u nu huisgenoten/gezinsleden met corona?
 • Bent u of iemand met wie u in nauw contact bent geweest momenteel in afwachting van de testuitslag van een corona-test?
 • Bent u genezen van corona korter dan 2 weken geleden?
 • Bent u in (thuis)quarantaine (of zou u dat moeten zijn)?
 • Woont u in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een verstandelijke beperking?

 

Voor patiënten die de praktijk bezoeken is het volgende protocol opgesteld voor uw en onze veiligheid:

 • Kom alleen naar de afspraak. Alleen als het strikt noodzakelijk is (1e consult) mag maximaal één ouder of begeleider met mondkapje meekomen. Indien u het noodzakelijk acht om bij de afspraak van uw kind aanwezig te zijn dient u dit tenminste 48 uur van tevoren per e-mail aan ons te verzoeken. Wij zullen dan vervolgens bepalen of dit mogelijk en verantwoord is op dat moment.
 • Mocht u als ouder vragen hebben over de lopende behandeling dan vragen wij u deze via de email te stellen, dan kan de orthodontist u hier na afloop van de controle over bellen. U kunt ook buiten of in de auto even wachten zodat de orthodontist u na afloop kan bijpraten.
 • Kom niet te vroeg, maximaal 3 minuten voor de afspraaktijd bij ons binnen.
 • Houd 1,5m afstand van andere bezoekers en personeel.
 • Bij betreden van de praktijk handen wassen met water en zeep in de toiletruimte. Gelieve daarna gezicht en zaken zoals mobiele telefoons niet meer aan te raken.
 • Het toilet is niet beschikbaar.
 • Het poetshok is buiten gebruik, zorg daarom dat de tanden thuis al zijn gepoetst.
 • De aanmeld-/afsprakenzuil is buiten gebruik.
 • Volg de aanwijzingen van ons personeel op.
 • Verlaat na uw behandeling zo spoedig mogelijk de praktijk.

In de behandelkamer houden we ons aan de Richtlijn Infectiepreventie in Mondzorgpraktijken en hebben we aanvullende hygiënemaatregelen genomen.

Wij vragen uw begrip voor deze uitzonderlijke situatie.

 

Team Orthodontistenpraktijk Sint Anna