Beste patiënten, ouder(s) en/of verzorger(s),

 

Er is wereldwijd sprake van een pandemie van besmetting met het coronavirus. De essentie van de Nederlandse aanpak is om het virus maximaal te controleren waarbij kwetsbare groepen worden beschermd.

Wij zullen vanaf 28 april aangepast open gaan voor reguliere patiëntenzorg. Binnenkort zullen wij alle patiënten benaderen voor een nieuw afspraak. Het beleid dat we volgen is dat we alleen mensen in de praktijk toelaten waarvan we met vrij grote zekerheid weten dat ze gezond zijn.

Mocht er de komende tijd iets wijzigen in uw gezondheid en u op één van de volgende vragen ‘ja’ antwoordt dan verzoeken wij u om de afspraak kosteloos te annuleren.

 • Heeft u nu corona?
 • Heeft u nu huisgenoten/gezinsleden met corona?
 • Bent u genezen van corona korter dan 2 weken geleden?
 • Heeft u één of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn,
  benauwdheid, koorts (meer dan 38⁰C)?
 • Heeft u huisgenoten/gezinsleden met deze symptomen?
 • Bent u in thuisisolatie?
 • Woont u in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een verstandelijke beperking?

 

Voor patiënten die de praktijk bezoeken is het volgende protocol opgesteld voor uw en onze veiligheid:

 • Kom alleen naar de afspraak. Alleen als het strikt noodzakelijk is mag maximaal één ouder of begeleider meekomen en alleen in overleg van tevoren. Verstuur dit verzoek via de mail met reden.
 • Mocht u als ouder vragen hebben over de lopende behandeling dan vragen wij u deze via de email te stellen, dan kan de orthodontist u hier na afloop van de controle over bellen.
 • Kom niet te vroeg, maximaal 3 minuten voor de afspraaktijd bij ons binnen.
 • Houd 1,5m afstand van andere bezoekers en personeel.
 • Bij betreden van de praktijk handen wassen met water en zeep in de toiletruimte. Gelieve daarna gezicht en zaken zoals mobiele telefoons niet meer aan te raken.
 • Het toilet is niet beschikbaar.
 • Het poetshok is buiten gebruik, zorg daarom dat de tanden thuis al zijn gepoetst.
 • De aanmeld-/afsprakenzuil is buiten gebruik.
 • Volg de aanwijzingen van ons personeel op.
 • Verlaat na uw behandeling zo spoedig mogelijk de praktijk.

In de behandelkamer houden we ons aan de Richtlijn Infectiepreventie in Mondzorgpraktijken en hebben we aanvullende hygiënemaatregelen genomen.

Wij vragen uw begrip voor deze uitzonderlijke situatie.

 

Team Orthodontistenpraktijk Sint Anna